Konferencja - Nowa Jakość Życia
Konferencja z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianow w Krakowie.

Jak nadać życiu nowa jakość?

• Nauczyć się czytania Bibli ze zrozumieniem i pasja

• Spotkać i poznać z bliska Jezusa przez Słowo Boże

• Zaangażować wasza rodzine do spotkania ze Słowem Bożym, wspólnej modlitwy i zyc nim na codzien