Wspólnota Nieustannej Lectio Divina


„Wspólnota Nieustannej Lectio Divina” jest dziełem CAŁODOBOWEJ MODLITWY SŁOWEM BOŻYM, inspirowanym i prowadzonym przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. Wspólnota ma charakter duchowy. Tworzą ją osoby różnych stanów i powołań, charyzmatów i duchowości, zatroskane o to, aby Słowo Boże było nieustannie czytane i zgłębiane pośród codzienności, we wszystkich środowiskach życia.

Przynależący do Wspólnoty jednoczą się duchowo i wspierają wzajemnie przez regularne i wierne medytowanie Pisma Świętego. Poprzez osobiste trwanie „na pustyni” przy „studni Słowa”, pragną tworzyć duchowe oazy w środowiskach, w których ludzie nie odczuwają potrzeby czytania i medytowania Biblii. Wspólnota jest otwarta nie tylko na osoby, dla których rozważanie Słowa jest codziennym chlebem, ale także na wszystkie inne, które dopiero rozpoczynają swój kontakt ze Słowem. Udostępnia dla nich pomoce do codziennej medytacji Słowa i organizuje rekolekcyjne sesje modlitwy Słowem Bożym.

Apostolskim pragnieniem wspólnoty jest, aby dzieło „Nieustannej Lectio Divina” rozszerzało się na całą Polskę i poza jej granicami i aby w ten sposób słuchane i medytowane Słowo wypełniało swą Boską mocą wszelkie przestrzenie ludzkiego życia, potrzebujące oczyszczenia, uzdrowienia i wzmocnienia..

 

Dowiedz się więcej


Related Posts