Słowo, które przeprowadza przez kryzys

„Zidentyfikować naszą słabość, oto jedno z pierwszych zadań w kryzysie, bo każdy kryzys wskazuje na jakąś słabość, wskazuje jakąś sferę naszej osobowości, w której jesteśmy słabszymi, bardziej kruchymi czy podatnymi na zranienia. (…). Kryzys mówi o naszych lękach i oporach, o postawach obronnych lub niespójnościach, o naszych sprzecznościach czy wewnętrznym zakłamaniu. (…) Kryzys jest zawsze opatrznościową i uprzywilejowaną sytuacją, która pozwala nam poznać siebie” 

"Prawdziwy kryzys zakłada decyzję. Ci, którzy ciągle przeżywają kryzys, tak naprawdę nigdy nawet nie wchodzą w kryzys, bo skoro są zawsze w kryzysie, to znaczy, że nigdy nie podejmują decyzji, by z kryzysu wyjść. Natomiast częścią każdego kryzysu jest decyzja. Częścią każdego kryzysu jest odwaga zdecydowania czegoś. Może to być coś niewielkiego, względnego, ale ważne jest, aby dokonany został wybór, aby podjęta została decyzja, która zmienia w jakiś sposób moje życie."

Fragmenty z homili Amedeo Cencini w czasie rekolecji "ŻYCIE W RYTMIE SŁOWA"  

 Wszystkie Homilie


Related Posts