Bp Grzegorz Ryś o projekcie Nowa Jakość Życia

Spotkanie ze Słowem nie jest tylko czytaniem, ale jest doświadczeniem spotkania z Osobą i pozwoleniem na to, żeby ta Osoba, Jezus Chrystus, czytał nam nasze życie (…). W moim życiu przeżyłem wiele takich momentów, w których Słowo wyprowadzało mnie na prostą. Ostatni taki moment, który żyje we mnie bardzo mocno, to czas, kiedy przygotowywałem się do sakry biskupiej (…). Pan Bóg znalazł w słowie odpowiedź na mój problem (…). Wszystkim życzę głębokiego spotkania z Jezusem Chrystusem w słowie” (bp Grzegorz Ryś).

 


Related Posts